Пейзажи от планините Алтай

Алтай е планина в централна и източна Азия, разположена на територията на Монголия, Русия, Китай и Казахстан. В Монголия носи името Алтаин Нуру. Представлява сложна система от планински гребени с височина от 450 до 4500 м. Има сложен геоложки и геоморфоложки строеж. Старонагъната планинска система, образувана през херцинския тектонски цикъл. Има силно заравнени билни части и остри алпийски върхове. wikipedia.org