Снимки от Античен театър Пловдив

Античният театър на Филипопол е сред най-добре запазените антични театри в света. Зрителните места на театъра са ориентирани на юг — към античния град в низината и планината Родопа. В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 м. wikipedia.org