Пейзажи от Егейско море

Егейско море, наречено също Бяло море, е разположено между Балканския полуостров, Мала Азия и остров Крит. Свързано е с Мраморно море чрез протока Дарданели. Бреговете му са силно разчленени и са образували редица заливи, полуострови и острови. wikipedia.org