Снимки от Есауира

Eсауира е популярно туристическо градче на западното атлантическо крайбрежие на Мароко. Много добре запазен крепостен град, построен в края на 18в. според изискванията на европейската военна архитектура, но на територията на Северна Африка. От своето основаване досега, градът е основно пристанище за международна търговия между Мароко и района на Сахара с Европа и останалия свят. obikolisveta.net