Снимки от Истанбул

Истанбул е огромен, необятен град, който няма как да разбереш за ден, седмица или месец. Може цял живот да живееш тук и никога да не достигнеш до всичките му пластове, до случките от миналото, които обясняват настоящето. peika.bg