Пейзажи от Пирин

Пирин - вълшебната планина!
Хубава е нашата Пирин планина! Какви високи върхове, покрити цяла година със сняг; какви зелени долини, какви страшни борови гори, какви дивни хубости!... Иван Вазов