Снимки и пейзажи от бреговете на Тихи океан

Тихи океан е най-големият океан на планетата. Разположен е между Азия, Австралия, Серерна и Южна Америка. Той заема 46% от водната повърхност и 30% от общата повърхност на Земята.