Снимки от Чехия cz

Чехия е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя граничи с Полша, Германия, Австрия и Словакия. Включва историческите области Бохемия, Моравия и Чешка Силезия. Площта ѝ е 78 865 km2, от които 77 288 km2 суша и 1 577 km2 водна площ. wikipedia.org