Пейзажи със Слънцето

Слънце
Като мило братче слънцето грее, никога не плаче, всякога се смее.
Сутрин рано става - изпреварва всички, мие се тогава в бистрите рекички.
В цъфналите вишни с бял пешкир се трие. Като него – виж ни, мием се и ние!
В нашия прозорец слънцето наднича, ранобудни хора слънцето обича!
Асен Босев