Изложба: 50 години - 50 посоки - 50 града

На моята трета изложба ще бъдат представи кадри от градове, които съм посетил въоръжен с фотоапарат през последните години. Средствата от продажбата на фотографиите ще бъдат дарени на фондация “МС – МОГА САМ”.