Изложба: Деца на Света

Ето я и моята втора изложба. Ще бъдат представени портрети на деца, заснети по време на пътуванията ми. Средствата от продажбата на фотографиите ще бъдат дарени на фондация “МС – МОГА САМ”.